اولین نمایشگاه خیریه “تنها نیستیم”

۲۶ آبان الی ۳ آذر ۱۳۹۶

“تنها نیستیم” عنوان این نمایشگاه است که پیشتر با هدف کمک به آسیب دیدگان در بم نیز برگزار شده است و این بار گالری مژده و ایرانشهر، و با هدف حمایت از بازماندگان زلزله اخیر، نمایشگاه تنها نیستیم را با حضور ،حمایت و همراهی بیش از دویست و پنجاه هنرمند و هنر دوست عزیز برگزار نمودند. کلیه عواید حاصل از این نمایشگاه به خیریه رعد جهت کمک و یاری به زلزله زدگان کرمانشاه اهدا گردید.