ضربه دوازدهم

نمایشگاه انفرادی عکسهای بابک حقی

۳ تا ۱۰ آذر ۱۳۹۶

رویاهایی که در خواب با آنها مواجه می‌شویم تنها از طریق سایه پدید نمی‌آیند و یک شخصیت درونی دیگر هم اغلب خود را نمایان می‌سازد که «یونگ» با نام عنصر مادینه (Anima) در کتاب‌های خود از آن یاد می‌کند و تجسمی از گرایش‌های روانی زنانه در روح مرد است همانند احساسات، نیایش، خلق‌و‌خو‌‌های مبهم، حساسیت‌های غیرمنطقی، احساسات نسبت به طبیعت و سرانجام روابط با ناخودآگاه. تمامی جنبه‌های عنصر مادینه می‌توانند به نحوی فرافکن شوند، بگونه‌ای که انسان انواع خواب‌ها را می‌بیند و باید بپذیریم قدرتی است درونی و هنگامی نقش مثبت می‌گیرد که مرد به گونه‌ای جدی به احساسات، خواهش‌ها و نمایه‌هایی که از آن تراوش می‌کند مثل نوشته‌های ادبی، هنرهای تجسمی، موسیقی و رقص توجه کند و به آن ها شکل دهد.
 
 در متن عارفانه‌ی قرون وسطا، آنیما این گونه طبیعت خود را برای معشوق بیان می‌کند:
 
 من گل صحرایی دره‌هایم. من مادر عشق، ترس، معرفت و امید مقدسم… من پیوند سازش عناصرم، گرم را سرد می‌کنم و سرد را گرم. می‌کشم و زنده می‌کنم و هیچکس را یارای رهایی از دستان من نیست.
 
منبع: گوستاو یونگ، کارل. ترجمه:دکتر سلطانیه، محمود. «انسان و سمبل‌هایش». انتشارات جامی.

 

موسیقی بی‌کلام اثر بابک کیوانی که برای این نمایشگاه ساخته با فضای مدرن و خاص عکس ها در هم آمیخته و هر مخاطب را در بدو ورود دچار شوک می کند.

بابک حقی می گوید:” تکنیک آثار عکاسی با نور طبیعی و روز است؛ تمامی عکس‌ها را از پشت شیشه و با واسطه از چیدمان گرفتم و اصلاحی در عکس‌ها انجام ندادم.”

حقی درباره ایده اصلی این عکس‌ها توضیح داد:” ایده اصلی عکس‌هایم بر اساس نظریه یونگ درباره عنصر مادینه ( آنیما) درون انسان شکل گرفت. همانطور که می‌دانید این عنصر منشأ یک سری خصوصیات درونی انسان مانند میل به طبیعت، عشق ورزیدن، زیبایی … است. این عنصر درونی در هنرهای تجسمی در قالب سمبل‌هایی مانند رنگ، حرکت… نشان داده می‌شود که من در این سمبل‌ها از گل، رنگ، فیگور و فرم استفاده کردم که نمادی از آنیما باشد.”

او توجه به مادینه درونی انسان‌ها بدون توجه به جنسیت را از درونیات این عکس‌ها برشمرد و گفت:”رؤیاهایی که در خواب با آن‌ها مواجه می‌شویم تنها از طریق سایه پدید نمی‌آیند و یک شخصیت درونی دیگر هم اغلب خود را در این خواب‌ها نمایان می‌سازد. این احساسات که یونگ با نام عنصر مادینه (Anima) در کتاب‌های خود از آن یاد می‌کند، تجسمی از گرایش‌های روانی زنانه در روح مرد است. این گرایش‌ها همانند احساسات، نیایش، خلق‌وخوهای مبهم، حساسیت‌های غیرمنطقی، احساسات نسبت به طبیعت و سرانجام روابط به شکل ناخودآگاه بروز می‌کند لذا تمامی جنبه‌های عنصر مادینه می‌توانند به‌گونه‌ای فرافکن شوند.”

ادامه مصاحبه را در هنرآنلاین بخوانید.

تصاویر بیشتر