سمیه چهارتکاب

۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 

ابعاد: 180×180 سانتی متر

تکنیک: ترکیب مواد روی بوم

somayeh chahartakab
سمیه چهارتکاب

۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان