سیامک زمردی مطلق ۳-۱۰۸۵

۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه: سایه ها

ابعاد: 70×105 سانتی متر

تکنیک: چاپ روی کاغذ عکاسی – عکاسی دیجیتال

ادیشن: 2 از 3 + AP

ادیشن نخست این اثر در حراج پاپلی لندن به مبلغ 2000 پوند به فروش رسیده است.

Siamak Zomorodi Motlagh
سیامک زمردی مطلق ۳-۱۰۸۵

۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان