سیامک زمردی مطلق ۲۴-۱۰۸۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان

 

مجموعه: عکاسی تئاتر

ابعاد: 70×105 سانتی متر

تکنیک: چاپ روی کاغذ عکاسی – عکاسی دیجیتال

ادیشن: 3 از 5 + AP

siamak zomorodi motlagh
سیامک زمردی مطلق ۲۴-۱۰۸۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان