سیامک زمردی مطلق ۲۲-۱۰۸۱

۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه: عکاسی تئاتر

ابعاد: 70×105 سانتی متر

تکنیک: چاپ روی کاغذ عکاسی – عکاسی دیجیتال

ادیشن: 1 از 3 + AP

این شیوه نمایش موضوع از پس پرده، یادآور استفاده از همین فن در نقاشی مینیاتور ایرانی است که آن نیز به نوبه خود ریشه در ادبیات و فرهنگ کهن این سرزمین دارد. از همین رو این ویژگی رنگ و لعاب و حس و حالی شرقی و وطنی به عکس ها بخشیده است. این پوشیدگی نه تنها جذابیت را در عکس ها از بین نبرده، بلکه موجب افزایش جذابیت نیز شده است. چندان که به قول ویکتور هوگو «هیچ چیز هیجان انگیزتر از دیواری نیست که اتفاقی در پس آن در حال وقوع است».

حرکت عکاس در بستری امروزین و در عین حال حفظ مؤلفه های هنر ایرانی در عکاسی و نمایش که هر دو هنرهایی وارداتی و غربی هستند  جالب توجه و حایز اهمیت است. این ویژگی یاد آور این نکته می تواند باشد که می توان وطنی بود و جهانی کار کرد.

عکاس با این نمایش ندادن یا پنهان کردن صورت یا سوژه به نوعی ایهام ورمز آلودگی و پیچیدگی را در کارهای خود افزایش داده، از نظر معنایی بر غنای کار خود افزوده و به نوعی بیان غیر مستقیم در کارهای خود دست یافته است.

بخشی از نقد ابراهیم سیسان با عنوان آدمک های بی صورت

siamak zomorodi motlagh
سیامک زمردی مطلق ۲۲-۱۰۸۱

۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان