سعید احمدزاده ۸-۱۲۳۱

۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

عنوان: تمام رازهایت را در پوست من دفن کن 

مجموعه: طیف

ابعاد: 200x110x140 سانتی متر

تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

سال: 1396

saeed ahmadzadeh
سعید احمدزاده ۸-۱۲۳۱

۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان