سعید احمدزاده – ۲-۱۲۳۳

۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه: شرق اندوه

ابعاد: 75×100 سانتی متر

تکنیک: رنگ روغن و اکریلیک روی بوم

Saeed Ahmadzadeh -Blue East
سعید احمدزاده – ۲-۱۲۳۳

۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان