صادق تبریزی – 2 (آخرین اتفاق 99)

۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

ابعاد: 20×20 سانتی متر

تکنیک: چاپ اوزالید

 

صادق تبریزی – 2 (آخرین اتفاق 99)

۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان