صادق تبریزی – ۲ (آخرین اتفاق ۹۹)

۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

ابعاد: 20×20 سانتی متر

تکنیک: چاپ اوزالید

 

صادق تبریزی – ۲ (آخرین اتفاق ۹۹)

۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان