صادق تبریزی – ۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

ابعاد: 32.5×32.5 سانتی متر

تکنیک: مرکب روی ورق طلا