رویا شامحمدی ۱۷-۱۲۵۱

۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه: تهران زیر بال فرشتگان

ابعاد: 40×50 سانتی متر

تکنیک:کولاژ و اکریلیک روی بوم

 

Roya shamohammadi
رویا شامحمدی ۱۷-۱۲۵۱

۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان