رویا شامحمدی ۱۸-۱۲۵۱

۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه: تهران زیر بال فرشتگان

ابعاد: 60×80 سانتی متر

تکنیک:کولاژ و اکریلیک روی بوم

 

Roya shamohammadi
رویا شامحمدی ۱۸-۱۲۵۱

۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان