رویا شامحمدی ۱۶-۱۲۵۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه: تهران زیر بال فرشتگان

ابعاد: 40×50 سانتی متر

تکنیک:کولاژ و اکریلیک روی بوم

 

Roya shamohammadi
رویا شامحمدی ۱۶-۱۲۵۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان