رویا شامحمدی ۱۵-۱۲۵۱

۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه: تهران زیر بال فرشتگان

ابعاد: 100×140 سانتی متر

تکنیک:کولاژ و اکریلیک روی بوم

Roya shamohammadi
رویا شامحمدی ۱۵-۱۲۵۱

۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان