رویا شامحمدی ۱۱-۱۲۵۱

۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان

عنوان اثر: نوبت عاشقی

مجموعه: تهران زیر بال فرشتگان

ابعاد: 150×120 سانتی متر

تکنیک:کولاژ و اکریلیک روی بوم

توضیح اثر: 

چون پرنده بر زمین نمی مانم

فرصت

اگر عشق باشد

آن را باید زیست.

Roya shamohammadi
رویا شامحمدی ۱۱-۱۲۵۱

۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان