رویا شامحمدی ۶-۱۲۵۱

۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان

عنوان اثر: چشمان خسته

مجموعه: تهران زیر بال فرشتگان

ابعاد: 150×100 سانتی متر

تکنیک:کولاژ و اکریلیک روی بوم

توضیح اثر:

آری

روی بندی از رخت‌های پراکنده باد

می‌آویزم جانم را

باید

چشمان خسته چمدان را بست

و پنهان کرد سفر را

Roya Shamohammadi - Tehran beneath angels wingsr
رویا شامحمدی ۶-۱۲۵۱

۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان