رضا بیگناه

۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 

عنوان: درمیان تپه ها

مجموعه: شاخه های بی قرار

ابعاد: 90.90 سانتی متر

تکنیک: اکریلیک روی بوم

سال: 1398

reza bigonah
رضا بیگناه

۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان