رامین جمشیدی -1 (آخرین اتفاق 99)

۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

ابعاد: 17 × 25 × 25 سانتی متر

جنس: برنز و برنج

 

 

Ramin Jamshidi
رامین جمشیدی -1 (آخرین اتفاق 99)

۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان