رامین جمشیدی -۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

ابعاد: 17 × 25 × 25 سانتی متر

جنس: برنز و برنج

 

 

Ramin Jamshidi
رامین جمشیدی -۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان