ناصر اویسی -۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

ابعاد: 36×11 سانتی متر

تکنیک: ترکیب مواد روی بوم