مرتضی متقیان- ۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان

ابعاد: 30×40 سانتی متر

تکنیک: موی طبیعی روی پارچه قدک

 

Morteza Motaghian
مرتضی متقیان- ۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان