محسن رزاقی ۲۲-۱۱۴۱

۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان

عنوان اثر: شیر دال

ابعاد: 70×50 سانتی متر

تکنیک: چاپ

ادیشن: 3 از 3

شیردال یا گریفین یا چمروش موجودی افسانه‌ای با تن شیر و سر عقاب (دال) و گوش اسب است و از انگاره‌های مهم اندیشه و هنر خاور باستان به شمار می‌آید.

Mohsen Razzaghi
محسن رزاقی ۲۲-۱۱۴۱

۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان