محمدعلی ترقی جاه – ۱

ابعاد: 50×40 سانتی متر

تکنیک: اکریلیک روی مقوا