محمد هادی فدوی – 1 (آخرین اتفاق 99)

۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

ابعاد: 150×120 سانتی متر

تکنیک: ترکیب مواد روی بوم

 

Mohammad Hadi Fadavi
محمد هادی فدوی – 1 (آخرین اتفاق 99)

۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان