مهدی نتاج

ابعاد: 50×50 سانتی متر

تکنیک: ترکیب مواد روی بوم

سال: 1397