مهدی جلالی – ۱

۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان

 

ابعاد: 80×80 سانتی متر

تکنیک:ترکیب مواد روی بوم

اینستاگرم مهدی جلالی را ببینید.

مهدی جلالی – ۱

۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان