کامبیز خدابنده ۵-۱۱۸۱

نام اثر: شهر من

مجموعه: آرمانشهر – اتوپیا

ابعاد:  150×150 سانتی متر

تکنیک: اکریلیک روی بوم

سال: 1398

 

در این نقاشی از ناتمام نمائی استفاده بردم و موسیقی این نقاشی my way فرانک سیناترا  است.