جواد بیاد۳-۱۱۹۳

۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه‌: پشت فرداها شهریست

ابعاد: 200×160 سانتی متر

تکنیک: رنگ و روغن روی بوم

سال: 1396

Javad Beyad - There is a city beyond tomorrows
جواد بیاد۳-۱۱۹۳

۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان