حسینعلی ذابحی – ۲ (آخرین اتفاق ۹۹)

ابعاد: 60×50 سانتی متر

تکنیک: رنگ روغن روی بوم