حسین شیرازی -۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان

ابعاد: 38×57 سانتی متر

تکنیک: ترکیب مواد روی بوم

 

Hossein Shirazi
حسین شیرازی -۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان