حسین محجوبی – 1 (آخرین اتفاق 99)

ابعاد: 48×63 سانتی متر

تکنیک: رنگ روغن روی بوم