حسین محجوبی – ۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

ابعاد: 48×63 سانتی متر

تکنیک: رنگ روغن روی بوم