حمیده شکوهی – 124

۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 

ابعاد: 80×120 سانتی متر

تکنیک:ترکیب مواد روی بوم

اینستاگرم حمیده شکوهی را ببینید.

Hamideh Shokouhi
حمیده شکوهی – 124

۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان