حمیده حجار – 6-1324 (آخرین اتفاق 99)

۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان

ابعاد: 67×80 سانتی متر

تکنیک: رنگ روغن روی بوم

 

Hamideh Hajjar
حمیده حجار – 6-1324 (آخرین اتفاق 99)

۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان