حمیده حجار – ۶-۱۳۲۴ (آخرین اتفاق ۹۹)

۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان

ابعاد: 67×80 سانتی متر

تکنیک: رنگ روغن روی بوم

 

Hamideh Hajjar
حمیده حجار – ۶-۱۳۲۴ (آخرین اتفاق ۹۹)

۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان