حمیده حجار – ۱۴-۱۳۲۲

۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 

ابعاد: 70×70 سانتی متر

تکنیک:رنگ روغن روی بوم

اینستاگرم حمیده حجار  را ببینید.

Hamieh Hajjar
حمیده حجار – ۱۴-۱۳۲۲

۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان