فرشاد فرشته حکمت ۳-۱۲۸۱

مجموعه: رقص آتش

ابعاد: 100×70 سانتی متر

تکنیک: چاپ روی کاغذ Canson

ادیشن: 1 از 4 +  َAP