الهام عظیمی 38-1222

۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه: هویت چهل تکه

ابعاد: 35×35 سانتی متر

تکنیک: کلاژ رنگ خشک روی مقوا

سال: 1398

elham azimi patchwork identity
الهام عظیمی 38-1222

۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان