الهام عظیمی ۳۷-۱۲۲۲

مجموعه: هویت چهل تکه

ابعاد: 23×23 سانتی متر

تکنیک: کلاژ رنگ خشک روی مقوا

سال: 1398