الهام عظیمی ۳۵-۱۲۲۲

۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان

مجموعه: هویت چهل تکه

ابعاد: 23×27.5 سانتی متر

تکنیک: کلاژ رنگ خشک روی مقوا

سال: 1398

elham azimi patchwork identity
الهام عظیمی ۳۵-۱۲۲۲

۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان