الهام عظیمی ۲۶-۱۲۲۲

۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 

مجموعه: هویت چهل تکه

ابعاد: 46×37 سانتی متر

تکنیک: کلاژ رنگ خشک روی مقوا

سال: 1398

 

elham azimi patchwork identity
الهام عظیمی ۲۶-۱۲۲۲

۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان