الهام عظیمی ۱۷-۱۲۲۲

۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 

مجموعه: هویت چهل تکه

ابعاد: 50×50 سانتی متر

تکنیک: کلاژ رنگ خشک روی مقوا

سال: 1398

 

elham azimi patchwork identity
الهام عظیمی ۱۷-۱۲۲۲

۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان