بهرام حنفی – 7-1271

۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 

ابعاد: 160×200 سانتی متر

تکنیک: اکریلیک روی بوم

سال: 1398

Bahram Hanafi
بهرام حنفی – 7-1271

۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان