بهرام حنفی – ۶۶-۱۲۷۱

۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 

ابعاد: 200×160 سانتی متر

تکنیک: اکریلیک روی بوم

 

Bahram Hanafi
بهرام حنفی – ۶۶-۱۲۷۱

۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان