بهرام حنفی – ۶۱ -۱۲۷۱

۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 

ابعاد: 100×100 سانتی متر

تکنیک: اکریلیک روی بوم

 

Bahram Hanafi
بهرام حنفی – ۶۱ -۱۲۷۱

۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان