بهرام حنفی – ۲۰-۱۲۷۱

۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 

ابعاد: 160×160 سانتی متر

تکنیک: اکریلیک روی بوم

 

Bahram Hanafi
بهرام حنفی – ۲۰-۱۲۷۱

۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان