بهرام حنفی – ۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 

ابعاد: 160×160 سانتی متر

تکنیک: اکریلیک روی بوم

 

Bahram hanafi
بهرام حنفی – ۱ (آخرین اتفاق ۹۹)

۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان