بابک حقی ۹-۱۰۶۱۰

۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 

مجموعه: میان لحظه و خاک

ابعاد: 90×60 سانتی متر

تکنیک: چاپ روی کاغذ عکاسی

سال: 1398

ادیشن: 3 از 3 + ای پی

babak haghi between moment and soil
بابک حقی ۹-۱۰۶۱۰

۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان