بابک حقی ۷-۱۰۶۱۰

۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان

 

مجموعه: میان لحظه و خاک

ابعاد: 50×70 سانتی متر

تکنیک: چاپ روی کاغذ عکاسی

سال: 1398

ادیشن: 2 از 3 + ای پی

babak haghi between moment and soil
بابک حقی ۷-۱۰۶۱۰

۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان